SPECIJALNA VIJČANA ROBA

„Halfmann“ je jedan od vodećih trgovaca specijalnom vijčanom robom u Nemačkoj.
Frima je osnovana 1932., a od 2016. je u sklopu „Paal“ grupacije.